email
mariskakret.com
|
Professor at Leiden University
email
linkedin

Onderzoek naar emoties in mensen met autisme en sociale angst

Het vermogen om emoties te uiten, herkennen en delen stelt mensen in staat om de sociale wereld te navigeren en zijn cruciale vaardigheden voor interacties en interpersoonlijke relaties. Hoewel dit voor veel mensen vanzelfsprekend lijkt, geldt dat niet voor iedereen. Bij mensen met een autisme spectrum stoornis of sociale angststoornis loopt emotieverwerking vaak net even wat anders. Maar hoe dit precies gaat en wat voor invloeden dit heeft op henzelf en op hun sociale interacties weten wij nog niet. Om dit uit te zoeken heeft het CoPAN lab van de sectie Cognitieve Psychologie van Universiteit Leiden een grootschalig onderzoek opgezet. We zijn naast onze zoektocht naar potentiële deelnemers met deze problematiek minstens net zo hard op zoek naar mensen zónder deze problematiek!

Het uiten van emoties doen we op verschillende manieren. We kunnen ons er tot op zekere hoogte over uitspreken, maar uiten ons ook bewust én onbewust middels gezichtsuitdrukkingen en lichaamstaal. Deze non-verbale signalen zijn erg belangrijk in de sociale communicatie en herkennen we goed, zelfs zonder dat we er specifiek aandacht aan besteden. Met onze gezichtsuitdrukkingen en lichaamstaal kunnen we vaak precies aangeven hoe we ons voelen, vaak zelfs zonder dat we ons ervan bewust zijn. Daarnaast hebben we ook nog een andere vaardigheid die gebruik maakt van deze non-verbale signalen, namelijk het automatisch spiegelen van deze signalen. Uit eerder onderzoek blijkt dat het spiegelen van de gezichtsuitdrukkingen en lichaamstaal samenwerking en begrip voor elkaar bevordert. Daarnaast lijkt het spiegelen ook te leiden tot meer vertrouwen in elkaar. Hoe het spiegelen van emoties werkt bij mensen met autisme spectrum stoornis en sociale angststoornis is nog niet duidelijk.

Door meerdere experimenten uit te voeren die focussen op verschillende aspecten hopen wij een genuanceerd beeld te krijgen van de moeilijkheden die mensen met autisme spectrum stoornis en sociale angststoornis ervaren. Wij kijken zowel naar hoe de emotieherkenning en verwerking gaat bij het individu, als hoe dit doorwerkt in daadwerkelijke interacties met anderen. Door verschillende methodes te gebruiken, zoals hartslagmetingen, temperatuurmetingen, oogbewegingen, gezichtsuitdrukkingen en lichaamstaal kunnen wij dit van verschillende invalshoeken bekijken.

De problemen die mensen met een autisme spectrum stoornis of een sociale angststoornis ervaren op dit gebied kunnen erg ingrijpend zijn. Problemen met emotieverwerking kunnen invloed hebben op veel gebieden: het kan onder andere leiden tot problemen op werk door de sociale interacties, weinig persoonlijke contacten, en een eenzaam gevoel. De resultaten van dit onderzoek willen wij gebruiken om een training te kunnen ontwikkelen voor mensen die problemen ervaren op dit gebied om hopelijk deze vervelende gevolgen te kunnen verminderen.

Op dit moment loopt het onderzoek volop en zoeken wij deelnemers. Heeft u vragen of wilt u de wetenschap helpen om meer inzichten te krijgen in emoties en mensen helpen met een autisme spectrum stoornis en sociale angststoornis? Dan kunt u contact opnemen via  emotie.onderzoek@fsw.leidenuniv.nl of uw gegevens achterlaten door deze QR te scannen

Latest news
Latest blog