email
mariskakret.com
|
Professor at Leiden University
email
linkedin

World Bonobo Day

Vandaag is het Wereld Bonobo Dag! (scroll down for English version)

Wereld Bonobo Dag valt op dezelfde dag als Valentijnsdag, en dat berust niet op toeval. Samen met de chimpansees zijn bonobo’s onze naaste verwanten. Mensen hebben zich verspreid over de hele wereld en chimpansees kunnen worden gevonden in vele delen van Afrika, maar de bonobo leeft in een geïsoleerd stukje in het midden van Afrika, namelijk in het oerwoud van Congo. In hun eigen paradijs hebben bonobo’s zich kunnen ontwikkelen tot een opvallende mensapen soort die bereid is voedsel en andere bronnen te delen met niet alleen hun groepsgenoten, maar ook met vreemden.

Bonobo Female with Offspring in Congo(Foto: Isabel Behncke Izquierdo)

Bonobo’s staan het meest bekend om hun opmerkelijke manier van omgaan met anderen, namelijk via seks! Primatoloog Frans de Waal zegt dat bonobo’s seks gebruiken als een soort groet, en daarom zie je dit gedrag terug in alle leeftijdscategorieën en tussen vrouwtjes en mannetjes. Voor ons zijn de manieren van de bonobo misschien een beetje apart, maar voor hun is seks een stabiliserende factor in hun sociale levens, en seks is cruciaal voor het oplossen van problemen en ruzies. Dat seks belangrijk is heeft onze onderzoeksgroep recentelijk aangetoond: foto’s van parende soortgenoten trekt de aandacht van bonobo’s sneller dan neutrale foto’s of foto’s met andere emotionele expressies. Op dit moment onderzoeken we wat een bonobo’s precies interessant vinden aan deze foto’s. Zijn het de geslachtsdelen, of juist de gezichtsexpressies die bonobo’s laten zien tijdens de daad?

img_7498-small(Foto: Evy van Berlo)

Zoals vele primaten staan bonobo’s helaas op de IUCN lijst van ernstig bedreigde diersoorten. Dit komt doordat hun natuurlijke omgeving verwoest wordt door de mens en omdat mensen op ze jagen. Bonobo’s vormen een ontzettend belangrijke bron van informatie voor kennis over ons eigen verleden, en als de bonobo zou verdwijnen dan zou dit desastreus zijn voor de wetenschap en onze kennisontwikkeling. Daarbovenop komt nog dat bonobo’s heel belangrijk zijn voor de overleving van andere diersoorten in hun directe omgeving. Er wordt veel gedaan om de bonobo te beschermen en behouden, zowel in dierentuinen als in het wild. Bonobo.org, de Bonobo Conservation Initiative, heeft een webpagina waar je meer kunt leren over bonobo’s en waar je kunt doneren om de dieren tegen uitsterven te beschermen. Neem eens een kijkje!

Bonobo’s blijven ons verbazen, en studies die hun psychologie proberen te begrijpen groeien in aantal. Wij hopen dat we je interesse in deze mensaap gewekt hebben. Als je het interessant vindt kun je onze projecten met de bonobo’s van Apenheul volgen via onze Facebook pagina en via regelmatige updates op deze site!

Fijne Wereld Bonobo Dag!

 

***
Today is World Bonobo Day!

World Bonobo Day falls on the same day as Valentine’s Day, which is not entirely a coincidence. Together with chimpanzees, bonobos are our closest living relatives. Whereas humans have spread around the world and chimpanzees can be seen in many regions in Africa, bonobos are confined to the Congo Basin in the heart of Africa. Here, bonobos have developed into a peculiar ape species that is willing to share food and other resources not only with group members, but also with unfamiliar individuals.

Bonobos are mostly known for their interesting way of bonding with others, namely through sex! Primatologist Frans de Waal once said that bonobos use sex as a sort of ‘handshake’ or greeting. Their ways may seem odd to us, but for them, sex is a stabilising factor in their social lives, and it is crucial to solving quarrels. Our research group recently confirmed that sex is important for bonobos, as pictures of mating bonobos attracts their attention more than neutral photos or photos showing other emotional expressions. We are currently investigating what it is exactly that bonobos find so interesting about pictures of mating conspecifics. Is it the genitals, or maybe their facial expressions during sex?

Like many primates, bonobos are on the IUCN’s list of species that are threatened to go extinct due to habitat destruction and hunting practices. Bonobos form a crucial source of information on our own ancestral past, so losing them in the wild would be devastating to the pursuit of science and knowledge. Moreover, bonobos play an important role in the survival of other wildlife due to their influence on their own environment. Efforts to save the bonobo from the brink of extinction are ongoing, both in zoos and in the wild. Bonobo.org, the Bonobo Conservation Initiative, has set up a page where you can donate to their cause to protect bonobos in their natural habitat. Go check it out!

Bonobos continue to amaze us, and studies to gain a better understanding of their unique psychology are growing. We hope we sparked your interest in this beautiful great ape. If you are interested in our projects with the bonobos of primate park Apenheul, follow our Facebook page and check back here for regular updates!

Happy World Bonobo Day!

Latest news
Latest blog