email
mariskakret.com
|
Professor at Leiden University
email
linkedin

Hebben dieren emoties?

Om antwoord te kunnen geven op deze vraag moeten we eerst weten wat precies verstaan wordt onder emoties. Emoties bestaan uit verschillende lagen. In de bovenste laag vinden we complexe emoties die context-afhankelijk zijn en waar veel individuele verschillen zichtbaar zijn. De onderste laag bestaat uit basale reacties, bv fight- en flight reacties die ons in staat stellen om snel te reageren op gevaar. Onderzoek van Anderson (Caltech), laat zien dat ook fruitvliegjes deze basale reacties hebben. In een experiment waar ze een schaduw wierpen over fruitvliegjes, bleek dat deze ofwel een zogenaamde freeze-reactie lieten zien (net als een hert op de weg), of juist heel hard wegrenden. Dit gedrag hield nog even aan nadat het gevaar was geweken. Het gedrag nam toe naarmate er meer schaduwen waren: hoe groter het gevaar, hoe groter de angst… Maar…kunnen we dit angst noemen? Volgens de onderzoekers niet. Ze zeggen dat we alleen bij mensen inzicht kunnen krijgen in emoties en gevoelens omdat we het hen kunnen vragen. Waarschijnlijk zal de vlieg inderdaad geen complexe gevoelens hebben; hun hersenen zitten immers heel anders in elkaar dan die van ons. Maar aan het tweede deel van hun verklaring twijfel ik: kunnen we inzicht krijgen in de gevoelens van een mens door er simpelweg naar te vragen? Kunnen we er van uitgaan dat hij/zij de waarheid zegt? En hoe weten we dat een mens voldoende inzicht in zijn eigen emoties en gevoelens heeft om er uberhaupt iets zinnigs over te zeggen? Dmv fundamenteel onderzoek kunnen we inzicht krijgen in deze vragen. Met name de directe vergelijking van verschillende dieren op een bepaald emotioneel gedrag (zoals de fight flight response) zal e.e.a. kunnen ophelderen.

Latest news
Latest blog