email
mariskakret.com
|
Professor at Leiden University
email
linkedin

Chimpansee Foto en Video Competitie Amersfoort Dierenpark

(English below)

Thema: Het Sociale leven van chimpansees

Prijs: 200 euro

Voor een nieuw onderzoek zijn we op zoek naar foto’s en video’s van chimpansees in Amersfoort Dierenpark, gemaakt in 2022 of 2023. Een voorbeeld van een geschikte foto is deze hierboven, van een volwassen en jonge chimpansee die spelen, gefotografeerd door Joke kok. 

We zijn op zoek naar foto’s en video’s van:

• Sociale interacties (vlooien, agressief gedrag, spelen, seks, etc.)

• Stress, imponeergedrag, gapen, krabben, of expressies van emoties

• Foto’s of video’s van dezelfde individuen in een neutrale setting

Vooral foto’s en video’s van agressieve interacties zijn lastig te vinden, en zouden we zeer waarderen! Daarnaast hebben we ook ‘controle’ foto’s en video’s voor ons onderzoek nodig, die dezelfde individuen laten zien in een neutrale setting. Iedere duidelijke afbeelding hiervan is waardevol.

De foto’s en video’s moeten in kleur zijn, en mogen één of meerdere individuen bevatten. Je mag zoveel foto’s en video’s indienen als je wilt (bij voorkeur in RAW format), voor 1 oktober, via www.wetransfer.com (l.s.verkade@fsw.leidenuniv.nl)

Let op: Wanneer je je foto’s en video’s inzendt, geef dan aan op welke datum en in welke dierentuin ze zijn genomen.

Naast deze foto’s en video’s zijn ook zeer welkom:

• Foto’s en video’s van andere mensapen, zoals bonobo’s, gorilla’s en orang-oetans 

• Foto’s en video’s genomen in andere dierentuinen

• Oudere foto’s / video’s (<2022)

(Dit materiaal wordt niet meegenomen in de winactie, maar is wel erg nuttig voor ons, dus stuur ook deze foto’s en video’s vooral op! We hebben veel lege ruimte op onze harde schijf die erop wacht gevuld te worden met jullie mooie foto’s! Door ze met ons te delen lever je een grote bijdrage aan de wetenschap!)

De ingezonden foto’s en video’s worden alleen voor wetenschappelijk onderzoek gebruikt. Ze zullen niet openbaar worden gemaakt, of voor commerciële doeleinden worden gebruikt.

___________________________________________________________________________

English:

Theme: The Social lives of chimpanzees

Prize: 200 euro

For a new experiment we are looking for pictures and videos of chimpanzees in Amersfoort Zoo, made in 2022 or 2023. See as an example the wonderful image of an adult and a juvenile chimpanzee playing, photographed by Joke Kok.

We are looking for images and videos showing:

• Social interactions (grooming, aggressive behaviour, playing, sex, etc.)

• Stress, display, yawning, scratching, or emotional expressions

• Images or videos showing the same individuals in a neutral setting

Images and videos of aggressive interactions are especially difficult to find, and would therefore be much appreciated. Besides this, we also need ‘control’ images for our experiment, showing the same individuals in a neutral setting. Any clear image of this is useful. 

The pictures and videos can show one or more individuals and should be in colour. You can send as many pictures and/or videos as you want (preferably in raw format) before October 1st via www.wetransfer.com (l.s.verkade@fsw.leidenuniv.nl)

Important: when submitting images or videos, please mention the date they were taken and the name of the zoo where they were taken in.

Also very welcome are:

• Pictures and videos of other great apes, such as bonobos, gorillas, and orangutans 

• Pictures taken in other zoos

• Older pictures (<2022)

(This material will not be included in the competition, but is still very useful for us, so please send this too! We have many empty terabytes waiting for your beautiful images! Please share them with us and make a valuable contribution to science!)

Submitted pictures and videos will be used for scientific research only. They will not be made public or used for commercial purposes.

Latest news
Latest blog